mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Powiatowy Zespół nr 6
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://pz6brzeszcze.mobidziennik.pl/2021